วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม


-http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/ book.php?book=5&chap=5&page=t5-5-infodetail04.html  -http://healthdeena.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
-http://www.pickwall.com/?p=42
-http://www.gotoknow.org/posts/80206 
-http://www.yesspathailand.com/
-http://www.yesspathailand.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%
E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น